gallery/img_0008
Jméno  
E-mail  
Zpráva  

Kontakt

gallery/log usmevy3

Autor charitatívneho projektu:

interaktívne divadielko Fifo a Vierka

 

Garanti projektu:

Martin Filip

Viera Šusteková

 

Martin Filip, 0949 257 066

Viera Šusteková. 0911 691 024

ozelementse@gmail.com

 

 

právne zastúpenie:

 

názov organizácie : Element Senica

Zastúpené : Martin Filip, 0949 257 066
funkcia : podpredseda
adresa . Kolónia 599, 90501 Senica
IČO: 422 909 61
DIČ: 2023941854


IBAN: SK11 0200 0000 0030 9964 1054


právna forma organizácie: 701 - združenie

Zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, č.spisu: WS/1-900/90-400-40