Juniori Seniorom III. 

 

v Domove sociálnych služieb v Sotine a Zariadení sociálnych služieb Senica     
    
Občianske združenie Element Senica zorganizovalo už tretí ročník projektu Juniori Seniorom, kde Juniori venujú svoj čas starším – Seniorom. Ich snahou je vytvoriť atmosféru plnú lásky, pocitu domova a potešiť jeden druhého. Hlavným cieľom je zachovať u mladých ľudí úctu k starším, ktorí nás vychovali, starali sa o nás a ťažko pracovali.
Projekt začal Mikulášom v dennom stacionári Svetluška Kunov, kde o. z. Element a DS Svetluška spojili svoje sily a vytvorili tak zaujímavý večer na svätého Mikuláša 5.12.2014  v kultúrnom dome Kunov. Bábkovým divadielkom „Ako Mikuláš naučil čerta poslúchať“ sa začala nová rozprávka, ktorú napísal sám život. Perinbabka (Vierka Šusteková),  anjel (Martin Filip) s čertíkom (Filip Buchta) na čele s Mikulášom (Štefan Mikula) pripomenuli všetkým čaro Vianoc. Nakoniec prišiel ten čas, na ktorý celý večer deti čakali. Rozdávali sa sladké darčeky a niektoré deti ešte navyše zarecitovali alebo zaspievali Mikulášovi.
Projekt pokračoval 10.12.2014 Mikulášom v Domove - penzióne pre dôchodcov v Sotine a Zariadení sociálnych služieb v Senici. Spolu s deťmi zo Svetlušky – Juniori,              s Mikulášom (Štefan Mikula), anjelmi (Jarko Bača, Martin Filip) a za doprovodu Vierky Šustekovej pripravili krátky Vianočný program pre starčekov. Spievalo sa, recitovalo, rozdávali sa vlastnoručne vyrobené darčeky od OZ Element a  1,5 m Vianočný stromček spolu s magnetkami od detí zo Svetlušky.
Podujatia boli plné vianočného ducha a spolupatričnosti.
                Dúfame, že projekt bude pokračovať i v ďalších rokoch a nadobudne ešte väčšie rozmery ako doteraz. Veď si všetci musíme pomáhať, aby sa nám tu spoločne dobre žilo. ....aké by to bolo krásne, keby sa k nám pridala i verejnosť....

 

gallery/zbierka 2014m)-large

„Senica sa spája pre lepšie Vianoce II.“ 

 

17.12.2014 
                ...v tomto duchu sa niesol benefičný večer v Evanjelickom kostole s názvom „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II.“  Už druhý rok sa organizátori pustili s láskou do tohto projektu, aby rozdávali radosť, lásku a spojili tak občanov mesta k vzájomnej solidarite. Celým večerom sprevádzali nielen hovoreným slovom, ale i spevom moderovala Vierka Šusteková spolu s hosťom, zástupcom Záhoráckeho divadla Štefanom Mikulom. O príhovor sa postaral farár Evanjelickej cirkvi   Juraj Šefčík a pastor Kresťanského centra AC Jarko Bača. Program hudobne doplnili Evanjelický spevácky zbor pod vedením Aničky Rýzkovej,  deti deťom z besiedky pri ECAV a  skupina Chili spolu s deťmi. Veselé, gospelovo – vianočné predstavenie, ktoré naplnilo kostol pozitívnou energiou. Deti deťom rozžiarili očká na všetkých tvárach. Venovali tak darček k Vianociam, kus seba, svojej lásky a detskej spolupatričnosti. Za mesto Senica prišiel zástupca primátora Ján Hurban, ktorý predniesol pár slov. Povedal, že by sa toto podujatie malo stať tradíciou v Senici. Nemali by sme zabúdať na tých, ktorí potrebujú našu pomoc a lásku.
                Prekvapenie, ktoré bolo avizované aj na plagátoch,  bolo moderno-rozprávkové. Podporiť tieto detičky prišli Spiderman a Batman, ktorí rozdali všetkým deťom v kostole kôš plný plyšákov.
                Patrónkou podujatia sa stala známa slovenská herečka Vanda Tureková. Čestným hosťom sa stala úspešná herečka Lucia Lapišáková. Rozprávali o tom, že je treba si uvedomiť, že našu pomoc môže aj niekto potrebovať. Hlavne pred Vianocami by mali ľudia spomaliť a uvedomiť si tento fakt. Vyjadrili vďaku za to, že mohli prísť podporiť toto podujatie. Herečky prišli bez nároku na honorár.
                Na záver podujatia si účinkujúci i hostia zaspievali Tichú noc.  Dobrovoľníci spolu so Spidermanom a Batmanom rozdali deťom pripravené balíčky z vyzbieraných vecí spolu s balíčkami z východného Nemecka zo združenia Samaritánska taška. Deti z kostola odchádzali  s úsmevom na tvári, plné radosti a pocitu, že na nich niekto myslí a snaží sa im vyčariť aspoň maličkou mierou lepšie Vianoce.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.
gallery/benef.-large