2 ročník projektu JUNIORI SENIOROM

 

Spoločné predvianočné chvíle mladých ľudí a seniorov.
 
29. novembra 2013 Vianočné dielničky ZOS Senica - výroba výzdoby domu kultúry Kunov
5. decembra 2013 Mikuláš pre DSS Svetluška o 15:30 DK Kunov/výzdoba, program
11. decembra 2013 Mikuláš pre ZSS Senica a Domov penzión pre dôchodcov Senica /Spev - Viera Šusteková, klienti DSS Svetluška, darčeky
20. decembra 2013 o 15:30 Vyvrcholenie projektu na Námestí oslobodenia Vianočná dedina / príhovor zástupcov riaditeľov zariadení a OZ Element

 

 

 

gallery/10924785_885725538125263_4172063409104027133_n

Senica sa spája pre lepšie Vianoce

 

20. decembra 2013
Námestie Oslobodenia Vianočná dedina o 15:30
Evanjelický kostol o 18:00
 
Senica sa spojila pre lepšie Vianoce Vianoce. Väčšine z nás sa pri tomto slove vybavia príjemne strávené chvíle v kruhu najbližších, vôňu ihličia zmiešanú s melancholickými spomienkami na detstvo. Áno, práve Vianoce sú chvíľami, ktoré sa snažíme stráviť so svojimi blízkymi. Chvíľami, keď nemyslíme len na seba, ale viac i na ostatných. Možno si práve preto v predvianočnom čase čoraz viac uvedomujeme i to, že nie všetci majú také šťastie ako my. Členovia OZ Element sa preto rozhodli využiť adventné prípravy, aby upriamili pozornosť širokej verejnosti na sociálne slabšie rodiny a deti. Vyhlásili predvianočnú zbierku pod názvom Senica sa spája pre lepšie Vianoce. Mesiac pred Vianocami mali Seničania možnosť odovzdávať nepotrebné, ale stále funkčné hračky, školské a hygienické potreby na troch zberných miestach. V Záhorskom osvetovom stredisku, v kancelárii Infosenu a v priestoroch evanjelickej cirkvi v Senici. Na výzvu reagovali nielen obyvatelia nášho mesta a okolia, ale i zo zahraničia. O balíčky zo zahraničia sa postaralo Kresťanské centrum Apoštolská cirkev v Senici v spolupráci so Samaritan´s purse (Samaritánska taška), ktorá zmobilizovala najmä kresťanské rodiny a jednotlivcov z Nemecka. Vyvrcholením celého projektu bol benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil 20. decembra v evanjelickom kostole v Senici. Predstavili sa Komorný spevácky zbor pri ECAV, Akordeónový súbor Melódia ZUŠ Senica, skupina Chilli a spevák Denis Lacho, veriacim sa prihovoril Evanjelický farár zo Senice Mgr. Juraj Ševčík i pastor apoštolskej cirkvi v Senici, Jaroslav Bača. Celým koncertom sprevádzali divákov Viera Šusteková a Janko Hyža, ktorí nielen moderovali, ale svojím spevom dokázali v celkom kostole vyčariť magickú vianočnú atmosféru, ktorú zavŕšila Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich. Najviac radosti však bolo v očkách detí, nielen tých, ktorých rodičia si počas koncertu mohli prevziať pripravené balíčky. Patrónkami Benefičného koncertu boli pani Magda Vášáryová a za mesto Senica pani Katarína Vrlová. Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili na organizovaní či už benefičného koncertu alebo zbierky.
Všetkým sponzorom, menovite: Evanjelická cirkev Senica, Mesto Senica, MsKs Senica, Infosen, Rímsko-katolícka cirkev, Naša Senica, Záhorácke rádio, Záhorák, Záhorí, Senicko-Skalicko, ProZáhorí, Záhorské osvetové stredisko Senica, TV Sen, Čajovňa Pohoda, LUXOR n.o., pani Andrea Závodská, Hudobniny Senica, Cukráreň Alenka, Bagetáreň JANA, Bagetka Arli pasáž, COOP Jednota Senica, SOŠ Senica, ........ Najväčšia vďaka však patrí vám všetkým, ktorí v tomto príjemnom predvianočnom čase nezabudli i na druhých, a aj keď čo i len maličkosťou prispeli k potešeniu týchto detí a aspoň k malému spríjemneniu ich Vianoc. 
Ďakujeme. v mene OZ ELEMENT E.Ch 
gallery/1475943_682506671780485_1610422841_n
gallery/10868152_865593740138443_7556238642357013296_n